Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så sopar du utanför din tomt

För att sandupptagningen ska gå snabbt och effektivt ombeds du som fastighetsägare att sopa ut vintersanden från din gångbana.  

Gör så här: 

  • Sopa ut sanden i en ca 50 cm bred sträng längs vecket mellan gångbanan och körbanan (gröna fältet i bilden nedan).
  • Sopa ut sanden innan vi har kört med sopmaskinen i ditt område. Du kan se när vi sopar på din gata i vår karta.

Tips

  • För att undvika att stora mängder sandpartiklar virvlar upp och ökar partikelhalten i luften bör sanden fuktas innan den sopas ut. Fukta sanden på förmiddagen eller mitt på dagen för att undvika att vattnet fryser under natten.
  • Sopa ut den fuktiga sanden i gatan innan sopbilen passerar.
  • Undvik gärna att använda lövblås, då det gör att sanden virvlar upp ännu mer.
  • Tänk på att inte sopa ut pinnar och grenar eftersom de förstör sopaggregaten.

Du kan också hjälpa till genom att:

  • Följa parkeringsreglerna och flytta din bil från vägar som ska sandsopas (annars kommer vi inte fram).
  • Håll trottoarerna fria. Ställ soptunnor så de inte blockerar gångbanor och vägkanter.
  • Beskär träd och häckar som hänger ut över kör- och gångbanor så att sopmaskinen kan komma fram och ända in mot vägkanten och mot tomtgränsen.

Tack för hjälpen!

Visste du att...

  • Varje vår tar vi upp cirka 1 000 ton sand i Västerviks kommun.  
Sidan senast granskad den 29 april 2024