Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vilken period har ni vinterberedskap?

Vilken period har ni vinterberedskap?

Västerviks kommuns driftentreprenörer har vinterberedskap från 1 november och fram till och med 15 april.

En person har jour dygnet runt och har till uppgift att bedöma vilka åtgärder som ska göras och kalla in den personal som behövs.

Sidan senast granskad den 8 november 2022