Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Varför plogas snö tillbaka när jag har skottat gångbanan eller trottoaren utanför min fastighet?

Varför plogas snö tillbaka när jag har skottat gångbanan eller trottoaren utanför min fastighet?
  • Av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.
Sidan senast granskad den 8 november 2022