Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Varför görs inte mer för att röja undan snön och halkbekämpa?

Varför görs inte mer för att röja undan snön och halkbekämpa?

Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att avsätta sådana resurser att snöröjning omedelbart och samtidigt kan utföras i hela kommunen.

Därför prioriterar vi gator och gång- och cykelvägar efter en fast prioriteringsordning fastställd av Västerviks kommun.

Observera

När det inträffar en vinter med väsentligt mera snöfall än normalt tar det väsentligt längre tid att röja upp våra gator och gång- och cykelvägar.

Vi försöker dock under vintertid att hålla de högst prioriterade vägarna öppna så långt det är möjligt.

Sidan senast granskad den 8 november 2022