Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs som gör det lättare för dig som är ny i Sverige att lära känna det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden.

Vem får läsa samhällsorientering?

Samhällsorientering är till för dig som:

 • är ny i Sverige
 • är mellan 18 och 64 år 
 • har en etableringsplan och är kommunplacerad
 • eller är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.

Du får inte läsa samhällsorientering om du är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Vad är samhällsorientering?

Samhällsorienteringen är en kurs som ska göra det lättare för dig som är ny i Sverige att lära känna det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Genom att diskutera och jämföra får du kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i Sverige. När du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har, och hur samhället fungerar i Sverige, är det lättare att lära mera. Kursen är gratis.Två händer som möts tillsammans

Vad får du lära dig?

De teman vi lär oss om är:

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige.

För att du verkligen ska få bra information brukar vi be människor själva berätta om sitt arbete. Det kan exempelvis vara någon som arbetar på biblioteket, på det kommunala Bostadsbolaget eller på Familjeenheten.

Hur lär du dig?

Vi pratar svenska på kursen. På studiebesöken träffar vi också oftast personer som pratar svenska. För att du ska förstå vad som sägs får du hjälp av språkstöd. Språkstöd är personer med samma modersmål som du och som kan prata svenska. De översätter och förklarar när du inte förstår språket. Språkstöden hjälper dig också att vara med i diskussionerna.

Tecknade personer som diskuterar med varandra

Hur lång tid läser du samhällsorientering?

Samhällsorienteringen pågår under 12 veckor. Kursen är åtta timmar per vecka. Det blir sammanlagt cirka 100 timmar. Du får hjälp från Integrationsverksamheten att anmäla dig. 

Sidan senast granskad den 1 mars 2023