Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Regler

Planerar ni att viga er borgerligt? I Västerviks kommun gäller de här reglerna.

Du behöver två blanketter från Skatteverket:

  • Anmälan och försäkran för hindersprövning.
  • Anmälan makars efternamn.

Skatteverket når du på telefon 0771-567 567. Blanketterna finns även på Skatteverkets hemsida.

När ni har varit i kontakt med Skatteverket så kontaktar ni kommunen. Ring växeln på 010-355 40 00 för att boka tid för vigsel.

Ni får två intyg från Skatteverket:

  • Intyg Hindersprövning.
  • Intyg Vigsel.

Lämna eller skicka era intyg till Västerviks kommun, 593 80 Västervik (besöksadress Fabriksgatan 21). Vi behöver intygen senast en vecka före vigseln. Lämna också namn och personnummer på två vittnen. Dessa vittnen måste vara myndiga. Har ni inga egna vittnen kan kommunala tjänstepersoner ställa upp som vittnen.

I kommunhuset i Västervik finns ett speciellt rum för vigslar. Vigseln är kostnadsfri om den sker dagtid på en fredag i kommunhuset. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan vigseln ske även på annan plats och tid. Kostnader för detta, till exempel för resor, betalas av er. Även detta sker efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vi meddelar Skatteverket att vigseln har skett.

Sidan senast granskad den 23 december 2021