Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Planerar ni att viga er borgerligt? I Västerviks kommun gäller de här reglerna.

Du behöver två blanketter från Skatteverket:

  • Anmälan och försäkran för hindersprövning.
  • Anmälan makars efternamn.

Skatteverket når du på telefon 0771-567 567. Blanketterna finns även på Skatteverkets hemsida.

När ni har varit i kontakt med Skatteverket så kontaktar ni kommunen. Ring växeln på 0490-25 40 00 för att boka tid för vigsel.

Ni får två intyg från Skatteverket:

  • Intyg Hindersprövning.
  • Intyg Vigsel.

Lämna eller skicka era intyg till Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, Västervik. Vi behöver intygen senast en vecka före vigseln. Lämna också namn och personnummer på två vittnen. Dessa vittnen måste vara myndiga. Har ni inga egna vittnen kan kommunala tjänstepersoner ställa upp som vittnen.

I Rådhuset i Västervik finns ett speciellt rum för vigslar. Vigseln är kostnadsfri om den sker dagtid på en fredag i Rådhuset. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan vigseln ske även på annan plats och tid. Kostnader för detta, till exempel för resor, betalas av er. Även detta sker efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vi meddelar Skatteverket att vigseln har skett.

Sidan senast granskad den 14 juli 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.