Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Redaktionen

På Redaktionen gör vi en egen tidning och arbetar mycket med datorns hjälp.

Redaktionen ger ut en egen tidning, Spektrabladet. Du får göra egna reportage, intervjuer och ta foton. Tillsammans åker vi på studiebesök och får idéer till tidningen. Vi gör också andra arbeten som till exempel broschyrer, visitkort, id-kort till socialförvaltningens medarbetare och övriga administrativa uppdrag. Vi planerar och åker på studieresor några gånger per år.

Redaktionen ligger i centrala Västervik. Det är nära till en busshållplats.

Mat och måltider

Vi fikar varje förmiddag. Det finns möjlighet att värma sin lunch. Om du behöver hjälp med att värma din mat så hjälper vi dig. 

Personal

På Redaktionen finns det två stödassistenter som hjälper dig.

Sidan senast granskad den 18 mars 2024