Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: 75-årsjubileum för Föreningen Norden och invigning av Nordens plats i Stadsparken 9 november 2018

2018-11-08

Föreningen Norden i Västervik fyller 75 år. Jubileet firas på fredag den 9 november med bland annat invigning av Nordens plats i Stadsparken och erfarenhetsutbyte kring kompetensförsörjning. Medlemmar från Nordenföreningar i länet och Finland, och Västerviks kommun deltar.

Föreningen Norden är en partipolitiskt obunden organisation som verkar för att utveckla nordiskt utbyte genom bland annat yrkesutbyte, idrott, kultur och gemenskap. Nationellt sett är det snart 100 år sedan den nationella föreningen bildades.  Det var året efter första världskriget, år 1919, som föreningen skapades med syfte att trygga ett mångkulturellt och fredligt Europa.

Invigning av Nordens plats i Stadsparken fredag 9 november klockan 15

I samband med 75-årsjubileet blir det en nyinvigning av Nordens plats. Tidigare var Nordens plats vid gamla varmbadhuset på Lilla Strömsholmen. Föreningen har tillsammans med Västerviks kommun tagit fram den nya platsen och utformningen.

Nordens plats består av en sten ur vår isälvsås och inramning av flaggstänger som används för att hylla nordiska samarbeten och andra högtidligheter, som vår nationaldag. Vid Nordens plats finns också en vägvisare som visar riktningen och sträckan till vänorterna i Danmark, Finland, Norge och på Island.

- Vi är mycket glada att Nordens plats blir en del av Stadsparken, som är en fin samlingsplats med generationspark och grönområden. Flaggstängerna bildar en fin formatering runt stenen, som avtäcks vid invigningen på fredag. Vi hälsar allmänheten och media varmt välkomna till invigningen som sker klockan 15.00, säger Christer Warfvinge, ordförande i Föreningen Norden i Västervik.

Under invigningen kommer kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson att berätta om Nordens plats och inriktningen för Stadsparken. Christer Warfvinge informerar om Föreningen Nordens bakgrund och arbete, bland annat ungdomsverksamheten som är betydelsefull för utvecklingen av det nordiska samarbetet.

Vänortssamarbeten

Västerviks kommun har fem vänorter; Akranes på Island, Bamble i Norge, Närpes i Finland, Tönder i Danmark och Ventspils i Lettland. De fyra förstnämnda är vänorter till Föreningen Norden. Västervik firar 75 år av vänortssamarbeten med Bamble, Närpes och Tönder och samarbetet med Akranes sträcker sig tillbaka till 1956.

När vänorterna träffas på stämmor och andra möten är det vanligt med teman för att utveckla förståelse och kompetensutveckling. Det stundande jubileet har ett tema som Västerviks kommun har tagit fram för dagen. Temat är egen kompetensförsörjning i samverkan.

Föreningen och kommunen hoppas på att kunna dra nytta av varandras erfarenheter kring kompetens-försörjning och planerar för en fortsättning när Västervik är värd för vänortsstämman år 2020.

Tema - egen kompetensförsörjning i samverkan

Möjligheter till kompetensförsörjning är i centrum för den rundresa som sker i Västerviks
stad under fredagen och mötena senare under dagen.

Ulf Kullin, näringslivschef och ansvarig för internationella kontakter i Västerviks kommun, hoppas att temat ska vara startpunkten på ytterligare ett spår i arbetet med kompetensförsörjning:
- Vi hoppas på att mötet i Västervik kan ge inspiration, exempel samt underlag för vidare samarbete vänorterna emellan i utbildnings- och utvecklingsfrågor för landsbygdsorter. På rundresan blir det ett besök på bland annat Campus Västervik.
- Kommunens vision för 2030 handlar om livskvalitet varje dag. Vi behöver försörja oss själva med såväl inflyttad kompetens som med egna utbildningar och attraktion för vårt näringsliv och vår arbetsmarknad och för att våra medborgare ska uppleva livskvalitet hela livet. I denna del är Campus Västervik en stark motor. Campus i Västervik har ett brett utbud och arbetar ständigt med att utveckla områden för kompetensförsörjning i den egna arbetsmarknadsregionen och särskilt lokalt med befintliga utbildningar och ta fram nya inriktningar.

Presskonferens efter invigningen fredag 9 november klockan 15.30

Media bjuds in till kommunhuset, Fabriksgatan 21, efter invigningen. Planerad starttid: 15.30. Föreningen Norden svarar på frågor om föreningens aktiviteter och vänortssamarbeten.

Sidan senast granskad den 8 november 2018