Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Försäljningsklara tomter

Här hittar du information om de lediga tomter för industri som kommunen säljer.

  • Loftahammar: Askerum, storlek 2 500-14 000 m².
  • Ankarsrum: Kammartorpet, storlek 3 000-10 000 m², pris 70:-/m².
  • Edsbruk: Ställverksgatan, storlek 2 800 m², pris 70:-/m²..
  • Gunnebo: Verkebäck, storlek 4 000 m², pris 70:-/m².
  • Överum: Dalhemsvägen, storlek 2 500-10 000 m², pris 70:-/m².
  • Västervik: Kontakta enheten för samhällsbyggnad, mark och exploatering.

Industritomterna säljs i befintligt skick. Detta för att du som köpare ska kunna anpassa tomten efter ditt eget behov. Du ansvarar själv för grundläggningen av tomten. Kommunen betalar avstyckningen av tomten och lämnar in ansökan till Lantmäteriet.

Till tomtpriset tillkommer avgift för anslutning av vatten och avlopp samt avgift för anslutning av el enligt gällande taxor. Dessutom tillkommer avgifter i samband med bygglovsansökan.

Är du intresserad av att köpa en tomt? Då är du välkommen att kontakta enheten för samhällsbyggnad, mark- och exploatering.

Karta över försäljningsklara tomter i Västerviks kommun

Sidan senast granskad den 4 januari 2024