Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Varför föreslår man att lägga ner föräldrastöd?

Varför föreslår man att lägga ner föräldrastöd?

PWC har siktat på att räkna hem hela den efterfrågade summan 50 miljoner och då helt enkelt arbetat efter att spara allt som det finns inte lagkrav att kommunen ska arbeta med.

Föräldrastöd finns inget sådant lagkrav för och den innebär en kostnad för kommunen, därför föreslås den tas bort av PWC.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020