Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolverket anger hur stora barngrupper på förskolor ska vara i riktlinjer, hur ska Västerviks kommun följa de riktlinjerna?

Skolverket anger hur stora barngrupper på förskolor ska vara i riktlinjer, hur ska Västerviks kommun följa de riktlinjerna?

Västerviks kommun följer inte de riktlinjerna idag före eventuella förändringar och PWC har inte heller arbetat efter att kommunen ska kunna följa de riktlinjerna efter den eventuella föreslagna förändringen.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020