Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Riskerar kommunen att elevernas resultat kommer att vända nedåt igen efter att ha gått upp under de senaste åren om man genomför de föreslagna förändringarna?

Riskerar kommunen att elevernas resultat kommer att vända nedåt igen efter att ha gått upp under de senaste åren om man genomför de föreslagna förändringarna?

Kostnadsutredningens syfte är att möjliggöra att så mycket som möjligt av de pengar som spenderas i kommunens skolor och förskolor ska gå till pedagogisk verksamhet istället för till högre strukturkostnader.

Långsiktigt bör man se det här förslaget som ett sätt att säkra utbildningskvaliteten i kommunen genom att se till att skattepengarna går till pedagogik i lika stor utsträckning som i andra jämförbara kommuner.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020