Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kan man nå strukturkostnaden med besparing på 50 miljoner kronor genom att enbart lägga ner skolor och förskolor?

Kan man nå strukturkostnaden med besparing på 50 miljoner kronor genom att enbart lägga ner skolor och förskolor?

Nej, enligt kostnadsberäkningen från PWC krävs flera andra åtgärder också, bland annat nedläggning av dagbarnverksamhet, begränsa öppettiderna på förskolor, lägga ner omsorg på obekväm arbetstid, lägga ner föräldrastöd, lägga ner fritidsklubbarna på grundskolorna, lägga ner den pedagogiska fritidsverksamheten på landsbygden.

Dessutom föreslås minskad lärartäthet och minskat antal pedagoger på förskolorna, samt minskat antal elevassistenter för att nå ända fram till efterfrågad summa 50 miljoner.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020