Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Har Västerviks kommun bestämt att spara 50 miljoner på barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?

Har Västerviks kommun bestämt att spara 50 miljoner på barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?

Nej. Kommunfullmäktige har begärt att förvaltningen ska ta fram en plan för hur man ska nå ner till strukturkostnaden för en jämförbar kommun. Vad den planen innehåller och vilka beslut som nu fattas är upp till politikerna.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020