Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Går det att nå önskad strukturkostnad genom att enbart lägga ner skolor och förskolor på landsbygden eller enbart lägga ner skolor och förskolor i centralorten?

Går det att nå önskad strukturkostnad genom att enbart lägga ner skolor och förskolor på landsbygden eller enbart lägga ner skolor och förskolor i centralorten?

PWC:s kostnadsberäkning bygger på antaganden som påverkar samtliga skolor och förskolor i hela kommunen, inklusive de i Västervik, därför är det inte helt enkelt att svara ja eller nej på den frågan.

Däremot har faktiskt inte PWC nått ända fram till efterfrågad strukturkostnad på minskat 50 miljoner kronor i sin utredning. Man hittar kostnadsbesparingar på 37,2 miljoner kronor på detta sätt som alltså inbegriper skolor och förskolor både i Västervik och i de mindre tätorterna. Längre kommer inte PWC.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020