Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Finns det andra alternativ som man kan använda för att nå önskad strukturkostnad än att lägga ner skolor och förskolor?

Finns det andra alternativ som man kan använda för att nå önskad strukturkostnad än att lägga ner skolor och förskolor?

Enligt PWC:s kostnadsutredning föreslår man att ta bort många andra av barn- och utbildningsförvaltningens kostnader för exempelvis föräldrastöd, fritidsklubbar, omsorg på obekväm arbetstid och minska på annat som inte är lagstadgade skyldigheter som exempelvis förskolornas öppettider. Men PWC kommer inte ända fram till minskade strukturkostnader på 50 miljoner kronor i sin rapport, utan hamnar på -37,2 miljoner kronor.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020