Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Är det rimligt att låta skolbarn åka buss till och från skolan enkel resa 84 minuter som det föreslås för de som får åka buss allra längst i kostnadsutredningen?

Är det rimligt att låta skolbarn åka buss till och från skolan enkel resa 84 minuter som det föreslås för de som får åka buss allra längst i kostnadsutredningen?

Det är nu upp till politikerna att avgöra vad som är rimligt i det här förslaget.

Kostnadsutredningen har undersökt vilka åtgärder som krävs för att nå önskad strukturkostnad på minus 50 miljoner kronor. De föreslagna ändringarna innebär mer bussåkande för skolbarnen.

Sidan senast granskad den 5 mars 2020