Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Enkät om fritidshem

2020-09-16

I skolbänken

Vi vill veta hur ni elever tycker att det är på fritids. Det gör det lättare för oss att se vad som kan göras bättre. I den här enkäten får du svara på olika frågor om hur du har det på ditt fritids.

Du bestämmer själv om du vill svara på frågorna. Är det någon fråga som du inte vill svara på eller någon fråga som du tycker är svår, kan du hoppa över den. Ingen kommer att veta vad just du har svarat på frågorna.

Fråga de vuxna om du undrar över något eller behöver hjälp med att svara på frågorna.

Tack för att du hjälper till!

Enkäten om fritidshem är öppen till och med den 30 oktober. 

Fritids årskurs F-2 

Fritids årskurs 3-6

Sidan senast granskad den 16 september 2020