Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Byte av telefonnummer i hela kommunkoncernen 12 november!

2023-10-19

Västerviks kommun följer stora delar av myndighetssverige och övergår till 010-nummer. Den 12 november byter Västerviks kommunkoncern och de kommunala bolagen Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Bostads AB telefonnummer. Undantaget är Västerviks Resort AB som inte berörs av kommande nummerbyte. 

Bytet är en del i digitaliseringsutvecklingen där dagens telefonnummer börjar att ta slut. Förändringen är en del i samverkansarbetet där Kalmar läns myndigheter (elva kommuner och regionen) 2016 gjorde en gemensam upphandling av telefonitjänster.

Varje myndighet har sitt spann i den nya nummerserien. Västerviks nummerspann är 010-35 500 00 – 35 599 99.

Västerviks kommuns växelnummer blir efter bytet 010-35 540 00.

Anna Lindekrantz telefoniansvarig på Västerviks kommun och även projektledare för arbetet kring bytet i övriga kommuner:

Officiellt så byter vi nummer den 12 november. Redan nu är de nya numren aktiva och det pågår ett arbete med att uppdatera och informera, då våra telefonnummer finns på otroligt många ställen.

För att säkerställa en så smidig övergång som möjligt kommer 0490- och 0493-nummer fungera parallellt fram till nummerbytet.

För att minimera påverkan efter bytet kommer den som ringer ett gammalt 0490- eller 0493-nummer under en 12 månaders-period mötas av ett talsvar med information om nytt nummer.

Du hittar mer information om förändringen här!

Sidan senast granskad den 19 oktober 2023