Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vårdstuderande med starkt driv att hjälpa andra

2023-05-04

Den 2 juni har Mahmoud Berini, Fanny Spataru och Martina Ekström all anledning att fira. Efter att ha studerat 1,5 år på vård- och omsorgsutbildningen på Komvux i Västervik kan de snart plocka ut sin efterlängtade yrkestitel, undersköterska, och på riktigt följa sin drivkraft - att hjälpa andra.

Tre vårdelever, två kvinnor och en man, som tar blodtrycket

Alla tre är inne på sin sista studieperiod och blir färdiga undersköterskor lagom till sommaren. Under utbildningen har de genomgått både teoretiska och praktiska moment samt varit ute i olika vårdverksamheter på arbetsplatsförlagt lärande. Både Mahmoud och Martina har jobbat inom vården tidigare och är bekanta med många av de praktiska delarna men poängterar att genom utbildningen har de fått kunskap om hur man ska bemöta och respektera patienten och dess sjukdom.

Vad är det viktigaste som ni har lärt er?

- Det är en sjuk människa men bakom det finns så mycket mer. Man ska se helheten av människan och inte bara bedöma utefter sjukdomen, säger Fanny.

- Man måste komma ihåg att även om personen är sjuk har hen integritet och självbestämmande. Man måste utgå ifrån individen, förklarar Martina.

Viljan att jobba med människor och att kunna hjälpa andra ligger som en gemensam motivation för både Mahmoud, Fanny och Martina och är också anledningen till att de valde att studera vård- och omsorgsutbildningen på Komvux i Västervik.

- Jag ville hjälpa människor, jag vill jobba med människor. Det känns bra för mig. Jag känner mig nöjd när jag jobbar med människor och hjälper dem, oavsett om det är på äldreboende eller på sjukhus, förklarar Mahmoud.

Fanny berättar att hon egentligen är utbildad rörmokare men att hon valde att skola om sig efter att själv varit inlagd en lång tid på Västerviks sjukhus då hon blev sjuk i Crohns. Genom att jobba som undersköterska ser hon att hon kan hjälpa andra och på så sätt ge tillbaka efter all hjälp som hon själv har fått.

- All vårdpersonal på Västerviks sjukhus gav mig ett väldigt bra bemötande och dom kändes välbehövliga i mitt liv just då när jag låg inlagd så länge. Jag vill bli lika duktigt som dem och kunna hjälpa lika mycket som dem. Jag vill ge något tillbaka. Jag kanske inte kan ge det till de människor som har tagit hand om mig men jag kan kanske ge det till en anhörig eller vän till dem, berättar Fanny.

Två vårdelever som tränar på att ta blodprov på en docka

Vad har ni tyckt om mest med utbildningen?

- Det är härligt att möta så olika individer, alla åldrar från 20 år och uppåt, det blir en härlig mix av människor, berättar Fanny.

Fanny lyfter att de praktiska momenten, seminarier, gästföreläsare samt studiebesök har gjort att det är lättare att ta till sig verkligheten. Martina instämmer och förklarar att många elever delar med sig av erfarenheter till varandra, vilket skapar en sammanhållning och en gemenskap.

- Man kommer med olika erfarenheter och kunskaper från tidigare yrken och alla kan olika saker som man delar med varandra och på så sätt så är det inte bara genom lärarna som man får kunskap, berättar Martina

Både Martina och Fanny har uppmärksammat stöttningen från lärare som en viktig del i utbildningen samtidigt som Martina poängterar Komvux som skolform. Utbildningen individanpassas för att alla ska kunna ha möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen utifrån sina egna behov.

- Man ska komma ihåg att Komvux är en väldigt bra skolform. Man får möjlighet till extrahjälp och bra stöd om man behöver. När jag började så var jag inte alls sugen på att plugga men det har varit en trygghet för mig att veta att man får hjälp, berättar Martina.

- När jag skulle börja plugga på Komvux så tänkte jag att det är vuxenutbildning och jag får sköta mig själv, det är det ju på ett sätt, man måste ju ha självdisciplin, men jag trodde inte att jag skulle få så mycket uppmuntran av lärarna. Det är jätteskönt att ha någon som verkligen hejar på dig, säger Fanny.

Vårdelev och vårdlärare som tränar HLR på en docka

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel vilket innebär att man kommer behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln, vilket både Mahmoud, Fanny och Martina ser som en fördel.

- Jag ser fram emot att få börja jobba på sjukhuset och att verkligen titulera mig som undersköterska. Många har fördomar om yrket men det är så mycket som ingår. Man får vara psykolog, kamratstöd, får hjälpa till att sminka, följa med patienten på stan, hjälpa till att rensa ur garderoben. Man ska vara en person som patienten kan stötta sig emot och lita på, berättar Fanny.

- Det är bra att ha kunskap, det har man märkt när man går utbildningen. Har man inte den här utbildningen så har man inte den goda kompetensen för att det ska bli så bra som möjligt för patienten, förklarar Martina.

När Mahmoud, Fanny och Martina snart är redo för att ge sig ut på arbetsmarknaden har de gott om arbetsmöjligheter då behovet av undersköterskor är stort. För dem alla tre blev det under utbildningens gång tydligt för dem att de i rollen som undersköterska har möjlighet att arbeta väldigt brett. Det var inte något de visste innan utan tänkte då att man var begränsad till äldreomsorgen eller sjukhuset.

- Det känns som ett av få yrken som är så brett, säger Martina.

- Du kan exempelvis jobba på ett LSS-boende, du kan jobba som boendestödjare, på HVB-hem, jobba inom dagligvården, ta prover eller jobba med exempelvis barn. Det är en hel värld som öppnas upp, förklarar Fanny.

Vårdelev som tränar HLR på en docka

Trots att det är ett par månader kvar innan utbildningen är slut så har både Mahmoud och Fanny redan fått jobb som de kommer att börja på till sommaren. Fanny ska vara på sjukhuset hela sommaren. Mahmoud berättar att han kommer att jobba inom äldreomsorgen och att hans långsiktiga mål är att plugga vidare till sjuksköterska, vilket även Fanny är intresserad av.

Martina, klappar sig på magen och förklarar att hon kommer att ägna sig åt föräldraledighet den första tiden men att det därefter är äldrevården, antingen hemtjänst eller boende som hon främst är intresserad av.

- Men man kanske hinner ändra sig och vill testa på något annat. Vi får se, vi kanske blir kollegor, säger Martina och skrattar.

 

Det här är Fanny Spataru
Ålder: 23 år
Familj: Pappa och två yngre bröderIntressen: Gillar att träna på gymmet, hänga med kompisar, familj och pojkvännen och att gå promenader med hunden

Det här är Mahmoud Berini
Ålder: 23 år
Familj: Mamma, pappa och två bröder
Intressen: Gillar att spela fotboll, träna på gymmet och umgås med familjen

Det här är Martina Ekström
Ålder: 28 år
Familj: Bor med sin sambo och dotter på 2,5 år i Västervik
Intressen: Gillar att umgås med familjen och att vara ute på sommarstället i Misterhults skärgård

Här kan du läsa mer om vård- och omsorgsutbildningen på Komvux.

Ansökan är öppen till och med den 15 maj och nästa utbildningstillfälle startar den 14 augusti.

 

Sidan senast granskad den 4 maj 2023