Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vågbrytare i Gamlebyviken ska skydda slottsholmskajen

2022-10-13

Just nu pågår arbete med att placera hundratals stora stenar i vattnet utanför Slottsholmen.

Stenarna ska bryta stora vågor som uppkommer i Gamlebyviken under hösten/vintern för att förhindra att vågorna slår upp på kajen och gång- och cykelvägen och orsakar skador där.

Stenarna är rundade naturstenar och kommer att lastas på en pråm nere vid Reginelund för att sedan transporteras över till Slottsholmen.

I en nästa etapp ska sten även läggas ut längsmed Strömsholmens kaj mot Gamlebyviken.

I samband med att pråmen är på plats ska soldäcket stärks upp ytterligare för att tåla vågor.

Sidan senast granskad den 13 oktober 2022