Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustfastigheter går vidare med is- och eventhall på Bökensved

2023-03-14

Tjustfastigheter fattade igår (den 13 mars) nytt investeringsbeslut som innebär att man nu går ut och gör en ny upphandling för själva byggandet av den planerade Is- och eventhallen. 

Ja, det blir en is- och eventarena som planerat men det kommer att ta lite längre tid än vad vi tidigare kommunicerat. Beslutet om genomförande och budget som fattades av kommunfullmäktige gäller fortfarande och vi planerar inte att fatta några nya beslut kring det.

Istället drar nu Tjustfastigheter igång med en ny omgång upphandlingar och hoppas att man ska komma igång så fort som möjligt.

Startskott för ny uppdelad upphandling

Försöket med en totalentreprenad för hela bygget avbröts förra året då endast ett anbud kom in. Istället kommer man nu bryta ner upphandlingen i flera mindre upphandlingar så att fler leverantörer kan lämna anbud. Modellen användes för simhallen och visade sig vara kostnadseffektiv. De olika delarna upphandlas nu under våren.

Ny tidsplan

Den avbrutna upphandlingen förra året innebär förändrad tidsplan. Exakt tidsplan vet vi först när bygganbuden kommit in, men det är rimligt att tänka sig att vi ligger ungefär ett år efter just nu. 

 

 

Sidan senast granskad den 14 mars 2023