Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ung Omsorg – ny partner som kommer att rekrytera ungdomar som resurspersoner till äldreomsorgen

2022-09-06

Västerviks kommuns socialförvaltning har upphandlat en tjänst som ska syfta till att ett antal ungdomar kommer att ges arbete som resurspersoner inom äldreomsorgen. Företaget Ung Omsorg har vunnit upphandlingen och har nu blivit tilldelade uppdraget.

Flertalet av våra särskilda boenden i Västerviks kommun kommer att få ett gäng ungdomar från högstadieskolor och gymnasiet som kommer att jobba med att ge de äldre som bor på boendet extra guldkant under helger. De kommer att baka, cykla, promenera, läsa, prata och umgås med de äldre några timmar varje helgdag, säger Johanna Helge Hammarstedt, verksamhetscontroller på socialförvaltningen som har ansvarat för upphandlingen. Hon berättar vidare:
Inga av de här ungdomarna kommer att utföra något omvårdnadsarbete, för det står den ordinarie personalen.

Syftet med att anlita ungdomar för den här typen av uppgifter är att skapa en förhöjd livskvalitet samt en ökad social tillvaro för de äldre.

En önskvärd utveckling är att det här ska leda till att fler ungdomar ska bli intresserade av att söka till omvårdnadsprogrammet på gymnasiet, säger Johanna Helge Hammarstedt, som fortsätter:
Vi hoppas att den här satsningen kommer att ge ungdomar ett första extra jobb och ge annan bra livserfarenhet. Vi tror mycket på att det kan skapas många positiva effekter genom utbytet mellan ung och gammal.

Ung Omsorg inleder inom kort rekryteringen och ungdomarna kommer att bli anställda av Ung Omsorg. En teamledare ska även rekryteras på gymnasienivå och en handledare kommer att tillsättas på kommunens särskilda boenden som ansvarar för att följa upp närvaro och ser till att planering av aktiviteter efterföljs.

Läs mer om Ung Omsorg här

Fakta Ung Omsorg:

  • Företaget Ung Omsorg har anställt totalt 2434 ungdomar till den här typen av arbetsuppgifter på 288 äldreboenden över hela Sverige.
  • Ung Omsorg startades 2007 och har sitt säte i Stockholm.
  • Företaget har verksamhet i de flesta delarna av landet.

Ung Omsorgs webbsida

Sidan senast granskad den 6 september 2022