Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Röjning av skog i Blankaholm

2022-07-05

Med start i augusti ska kommunens skog i Blankaholm röjas och naturvårdshuggas. Syftet med åtgärderna är att förbättra förutsättningarna för de naturvärden som finns i områdena och att skapa långsiktigt hållbara skogsmiljöer. Målet är också att skogen ska bli trevligare att vistas i och öka tillgängligheten för allmänheten.

Betesmarken vid Blankaviken ska också åtgärdas genom röjning av slån och huggning av enstaka träd. Delar av områdena har naturvärden som gör att de är formellt skyddade och åtgärderna sker därför i samråd med Länsstyrelsen.

Någon typ av åtgärd kommer att utföras på huvuddelen av skogsmarken som kommunen äger i Blankaholm. På kartan ser du de områden som berörs inringade med en röd linje och markerade med ritade träd. 

Karta över Blankaholm med markering över områden som ska röjas.

Om du är nyfiken eller har synpunkter på åtgärdernas utförande, kontakta
Skogsförvaltare Västerviks kommun
Jonas Bengtsson, BESA Skogskonsult AB
070-642 95 01
jonas@besaskogskonsult.se

Sidan senast granskad den 5 juli 2022