Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Region Kalmar län vill köpa Ellen Keyskolan av Västerviks kommun och parterna kommer att underteckna en avsiktsförklaring om frågan inom kort

2022-03-15

Västerviks kommun och Region Kalmar län tar just nu fram en avsiktsförklaring där båda parterna ska komma överens om att under en treårsperiod hitta en lösning för att regionen i framtiden ska kunna förvärva Ellen Keyskolan från Västerviks kommun.

Under måndagens kommunstyrelsesammanträde informerade kommundirektör Anders Björlin styrelsen om arbetet. Vid nästa kommunstyrelsesammanträde 28 mars kommer avsiktsförklaringen att tas upp för beslut i KS.

Anledningen till att Region Kalmar län vill köpa Ellen Keyskolan av kommunen är skolans strategiska läge alldeles intill Västerviks Sjukhus och sjukhusets framtida behov av utveckling. Exakt hur kommunen kommer att arbeta för att ersätta skollokalerna för ungefär hälften av Västerviks centralorts högstadieelever är en av frågorna som nu kommer att ingå i arbetet framöver.

Sidan senast granskad den 15 mars 2022