Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

På måndag testas VMA – Hesa Fredrik!

2022-03-03

På måndag 7 mars klockan 15.00 är det dags att testa varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA, som ofta kallas Hesa Fredrik. Det görs samtidigt i hela Sverige en gång per kvartal; den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Utomhusvarningen är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges kris- och krigsberedskap.

Signalen testas fyra gånger om året för att både kontrollera att den fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Hör du varningssignalen vid annat tillfälle ska du:

  • Gå in
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att måndagens signal är just ett test och det finns ingen anledning till oro.

bild på tyfontuta på tak

Sidan senast granskad den 3 mars 2022