Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Orange vädervarning för översvämning vid Storån mellan Storsjö och Nelhammar i nordligaste delen av Västerviks kommun

2023-01-23

Uppdaterad information 2023-01-25: Vädervarningen plockades bort 25 januari.

Under fredagen 13 januari utfärdade SHMI en varning av den näst högsta klassen orange för översvämning vid den nedre delen av Storån. Det betyder ungefär mellan Nelhammar och Storsjö i den nordligaste delen av Västerviks kommun. Varningen innebär att det finns översvämningsrisk framför allt för järnvägen som passerar nära ån, men annan infrastruktur och andra fastighetsägare som angränsar till ån kan drabbas.

Notera att SMHI lägger till att det är stora osäkerheter i prognosen och att Räddningstjänstens erfarenhet från tidigare höga flöden i området är att konsekvenserna då har blivit hanterbara.

Det finns ett nytt vädervarningssystem i Sverige sedan hösten 2021 och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Område som omfattas av SMHI:s orange vädervarning om översvämning från och med 12 januari 2023

karta orange vädervarning översvämning storån 20230113

Så här skriver SHMI i sin orange vädervarning som utfärdades 13 januari

Efter senaste tiden av regn och snösmältning har flödena ökat i vattendraget. Därav kan det uppstå översvämning i anslutning till vattendraget. Nivån bedöms ha kulminerat och fortsätta sjunka kommande dagar.

Hur kan det påverka mig?

Översvämning av järnväg.

När?

12 januari kl. 00.00 och tills vidare

Var?

Nedre Storån

Kommentar

Stora osäkerheter i prognosen

Utfärdad 13 januari klockan 11:05, uppdaterad 22 januari 10:09

Västerviks kommun gör för tillfället bedömningen att vi följer utvecklingen och informerar enligt vår rutin för vädervarning.

Tips till fastighetsägare vid risk för översvämning:

  • Kolla din hemförsäkring för skador orsakade av översvämning.
  • Gör en utrymningsplan. Fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Uppmaningen till alla i och nära det berörda området är också att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av översvämningen kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.

Sidan senast granskad den 23 januari 2023