Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Orange vädervarning för onsdag

2023-01-03

Orange varning - vind i kombination med snöfall, Norra Götaland

Ett lågtryck passerar österut över södra Götaland under onsdagen och det medför tidvis kraftigt snöfall i kombination med upp till frisk vind över norra Götaland.

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

 

När?

4 januari kl. 06.00 – 5 januari kl. 12.00

Vädervarningskarta

Sidan senast granskad den 3 januari 2023