Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Orange vädervarning för höga temperaturer för västra delarna av Västerviks kommun onsdag och torsdag

2022-07-19

SMHI har utfärdat en orange vädervarning, den näst mest allvarliga färgen, för höga temperaturer för delar av kommuner i norra Kalmar län. Övriga delar och kommuner i nordligaste delarna av länet har den mindre allvarliga gula vädervarningen. De höga temperaturerna kan innebära mycket stor ansträngning på kroppen vilket kan leda till problem för personer i framför allt riskgrupper. Vädervarningarna gäller för onsdag 20 juli från klockan 10:00 till torsdag kväll 21 juli klockan 20:00. 

Det finns ett nytt vädervarningssystem i Sverige sedan hösten 2021 och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Område som omfattas av onsdagens och torsdagens orange vädervarning om höga temperaturer 20 och 21 juli

karta med orange vädervarning höga temperaturer 20-21 juli 2022

Så här skriver SHMI i sin orange vädervarning som utfärdades 19 juli

Orange - Höga temperaturer nordöstra Götaland samt i den södra delen av inre Svealand.

Under onsdag och torsdag väntas extremt höga temperaturer på cirka 35 grader. Värmen kulminerar under torsdagen.

Hur kan det påverka mig?
  • Mycket stor ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.
När?
  • 20 juli klockan 10.00 – 21 juli klockan 20.00
Var?
  • Norra Kalmar län, stora delar av Östergötland, södra delen av Örebro län och Västmanlands län samt i västra delen av Södermanland.
Vad händer?
  • Under onsdag och torsdag väntas extremt höga temperaturer på ca 35 grader. Värmen kulminerar under torsdagen.

Utfärdad 19 juli klockan 19:53

Område som omfattas av onsdagens och torsdagens gula vädervarning om höga temperaturer 20 och 21 juli

karta med gul vädervarning höga temperaturer 20-21 juli 2022

Så här skriver SHMI i sin gula vädervarning som utfärdades 19 juli

Gul - Höga temperaturer inre och östra Götaland, inre Svealand samt sydöstra Norrland.

Under onsdag och torsdag blir det mycket varmt med temperaturer som hamnar på 30-35 grader.

Hur kan det påverka mig?
  • Ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.
När?
  • 20 juli klockan 10.00 – 21 juli klockan 20.00
Var?
  • Stora delar av inre och östra Götaland, inre Svealand samt sydöstra Norrland.
Vad händer?
  • Under onsdag och torsdag blir det mycket varmt med temperaturer som hamnar på 30-35 grader.

Utfärdad 19 juli klockan 14:23

Västerviks kommun gör för tillfället bedömningen att vi följer utvecklingen och informerar enligt vår rutin för vädervarning. Uppmaningen till alla i kommunen är att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av temperaturen kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.

Sidan senast granskad den 19 juli 2022