Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Open call – konstnärlig mötesplats: Unga konstnärer sökes till konstnärlig gestaltning i kreativa Werkstan

2022-10-14

I oktober 2022 inviger Västerviks kommun den nya kreativa mötesplatsen Werkstan i Bryggaren vid Spötorget i Västervik. Werkstan drivs av kommunens kulturenhet med stöd av Tjustbygdens Sparbank.

Vi vill gärna synliggöra ung konst i våra lokaler och ger genom denna utlysning en ung konstnär möjlighet att bidra till lokalernas konstnärliga utsmyckning, säger Maria Rudbo, kulturchef på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
Vi söker alltså ett konstverk till en av verksamhetens väggar. Välkommen med intresseanmälan och skissförslag!

Sista datum för inlämning av skissmaterial är 15 november 2022 och konstverket måste vara klart i sin helhet senast 15 januari 2023. Övriga förutsättningar framgår nedan.

Så här skriver Västerviks kommuns kulturenhet om förutsättningarna för den här utlysningen:

 • Tema för verket är Konstnärlig mötesplats. Du kan tolka detta tema på vilket sätt du vill.
 • I intresseanmälan för konstnärlig gestaltning till Werkstan beskriver du din idé i text. Ett krav är också att du skickar med en enklare skiss.
 • Uppge vilken teknik du vill använda.
 • Ditt verk ska ha storleken minst 1x1 meter eller max 1,20 meter bred x 2 meter hög.
 • Ditt verk ska gå att hänga eller fästa på väggen.
 • En konstnär kommer att väljas ut för att genomföra sin idé och uppföra sitt verk.
 • Urvalet är selektivt och beslut om vilken konstnär som ska bjudas in att uppföra sitt verk fattas av Västerviks kommun. Beslutet meddelas via e-post och offentliggörs via kommunens hemsida och sociala medier.
 • Det är önskvärt att sökande konstnär närvarar på plats när verket invigs i samband med invigning av de nya kulturlokalerna i Bryggaren, vilket planeras till februari månad 2023.
 • Konstverket ska vara klara i sin helhet senast den 15 januari 2023.
 • Arvodet är 5 000 kr, konstnären bistår själv med sitt material.
 • Intresseanmälan inklusive skiss ska vara Västerviks kommun tillhanda senast den 15 november 2022 och skickas till: kultur@vastervik.se

Vem kan söka?

 • Open call vänder sig till unga konstnärer mellan 15–25 år som har någon koppling till Västervik. Kanske är du född här, bor här eller studerar här?
 • Du behöver inte ha någon konstnärlig utbildning för att söka till Open call.

Tidplan

 • 15 november 2022: Sista datum för inlämnat skissförslag.
 • 1 december 2022: beslut om vinnande verk samt besked till sökande konstnärer.
 • Februari 2023: invigning av det nya konstverket i Werkstan.
Sidan senast granskad den 14 oktober 2022