Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nytt lokalstöd för publikt föreningsarrangemang på Bryggaren

2023-03-17

Västervik kommun har beslutat att erbjuda föreningar inom kommunen möjligheten att kostnadsfritt arrangera ett publikt arrangemang i Bryggarens lokaler vid Spötorget i Västervik en gång per år. Det är ett stöd till civilsamhället som ska främja ett rikt publikt utbud i kommunen. Stödet kan bidra till att en förening vågar ta steget att pröva ett större publikt arrangemang.

- Jag tror att föreningar lättare kan testa hur det fungerar på plats på Bryggaren utan att ta för stor risk, samtidigt som det publika utbudet ökar för allmänheten, säger Mårten Öhrling, kultursamordnare i Västerviks kommun.
- Vi är mycket glada att kunna erbjuda den här möjligheten. Föreningslivet i Västerviks kommun är fantastiskt och vi vill stötta det på fler sätt, säger Mårten Öhrling vidare.

En förening som vill boka en tid på Bryggaren för att testa detta nya erbjudande hittar en blankett på Bryggarens webbsida, hitta länkar här intill.

- Vi är ett hus för folket. Det ska vara öppet och tillgängligt. Det här stödet bidrar till att Bryggaren kan fortsätta sprida värme och glädje till medborgarna, säger Tobias Ahlstedt, samordnare på Bryggaren i Västervik.

Sidan senast granskad den 17 mars 2023