Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nytt kulturmiljöprogram ute nu

2022-11-25

Vi har ett nytt kulturmiljöprogram. Det senaste är från 1986 och det är mycket som har hänt sedan dess. Kommunen lanserar nu det nya kulturprogrammet med en hel kulturmiljöwebb där du kan ta del av innehållet och lära dig mer om Västerviks kommuns kulturhistoria.

Kulturmiljöprogrammet är ett värdefullt dokument för att lära sig mer om vår kommuns historiska utveckling. Det används också av kommunen vid förändringar, bygglov och utvecklingsplaner.

I Kulturmiljöprogrammet kan du läsa allt ifrån fornminnen runt Törnsfall till malmgårdarna inne i Västervik som gett upphov till stadsdelarna. Vad har Arabien och Peru med Västervik att göra? Vilka områden behöver vi vara mer rädda om än andra?

Vi har en unik och väldigt varierad kulturmiljö här som vi är väldigt stolta över och som lockar besökare år efter år. Vi ska bevara det som är värt att bevara men inte vara rädda för utveckling. Utvecklingen av både landsbygd och centralorter är nödvändig, men vi behöver göra det varsamt så att vi inte förstör viktiga värden för framtida generationer.

Ny kulturmiljöwebb

En nyhet är att det presenteras i form av en webbsida med filmer, bilder och kartor över hela kommunen. Vi hoppas att det ska bidra till ökad kunskap och glädje för våra medborgare och nyfikna besökare.

Bakom arbetet med att beskriva kulturvärden ligger Kalmar länsmuseum, kommunens samhällsbyggnadsenhet och Miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 25 november 2022