Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nytt konstruktionsutlåtande om piren vid restaurang Simson visar att båten måste flyttas

2022-04-22

Efter att Västerviks kommun identifierat hållfasthetsproblem med piren vid Strömsholmen i Västervik där Restaurang Simson finns förtöjd har flera undersökningar gjorts av externa experter. Tyvärr visar en slutgiltig konstruktionsundersökning nu att restaurangbåten Simson måste flyttas.

Under lång tid har Västerviks kommun diskuterat placeringen av restaurangbåten Simson på arrenderad kommunal plats centralt i Västervik med tidigare ägare av restaurangbåten och därefter med nuvarande. Eftersom kommunen känt till strukturella brister i kajkonstruktionen har både tidigare och nuvarande arrendator fått besked att något nytt arrendeavtal för samma plats inte skulle tecknas efter 31 december 2021 innan en fördjupad analys av pirens konstruktion hunnit genomföras.

Nu har resultatet av konsultföretaget HWME AB:s fördjupade undersökning av kajkonstruktionen levererats till samhällsbyggnadsenheten på kommunen och i den slås fast att pirens horisontella hållfasthet är kraftigt försvagad även om den tål belastning med vertikala laster uppifrån. Utredningen är så tydlig i sin slutsats så att den bland annat säger följande:

"Den omedelbara rekommendationen är alltså att inga fartyg bör tillåtas att förtöjas vid Kaj Simson” och ”Med tanke på den aktuella skadebilden i kajen och med anledning av att man vid de olika dykinspektionerna har sett ett accelererande skadeförlopp, så rekommenderas att kajen ersätts med en ny kajkonstruktion inom de närmsta fem åren."

Så som ansvarig för att kommunens infrastruktur är säker och funktionell att använda har jag inget annat val än att följa konstruktionsutlåtandet och omgående starta arbetet för att Simson ska flyttas från platsen, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun. Han fortsätter:
Skulle en olycka ske vid den här piren och vi dessförinnan har fått reda på den här typen av entydig information om brister i säkerheten så skulle jag personligen utsätta människor för risker som inte är acceptabla om jag inte agerar.

I fråga om vad som händer nu med restaurangbåten Simson och platsen vid Strömsholmen säger kommunens företrädare följande:

Kommunen har efter det här beskedet inte något val, båten måste bort från platsen så att piren kan byggas om. Förvaltningen har tidigare kikat på om det finns någon fungerande ersättningsplats där restaurangbåten skulle kunna bedriva sin verksamhet under sommaren 2022, utan att se några bra alternativ. Det som ställer till det är dels tillgång till vatten och avlopp, dels att en sådan alternativ plats inte skapar bullerproblematik från verksamheten. Men vi har inte givit upp helt, utan kommer att ta frågan om ersättningsplats ytterligare ett varv, nu när det är definitivt klart att båten inte kan ligga kvar vid piren längre, säger Ulf Kullin, förvaltnings- och näringslivschef på Västerviks kommun. Han avslutar:
När vi fått en ny pir på plats och gjort klart det detaljplanearbete som pågår för området runt Strömsholmen så har vi för avsikt att genomföra en markanvisningstävling för platsen. Där kan alla som är intresserade delta på lika villkor.

En representant för Västerviks kommun har haft ett möte med ägaren av restaurangbåten under torsdagseftermiddagen där man lämnade över utredningsresultatet och tillsammans diskuterade vad som sker framöver.

Ladda ner hela HWME AB:s rapport i sin helhet här (pdf 831 kB)

Sidan senast granskad den 22 april 2022