Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommuns verksamheter börjar nu återanpassas till det nya normala

2021-09-29

I och med att de flesta smittskyddsrekommendationer om spridningen av coronaviruset togs bort 29 september 2021 har Västerviks kommun nu inlett arbetet för att anpassa verksamheterna till de nya förutsättningarna.

Västerviks kommun kommer att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens och regionens smittskyddsläkares rekommendationer. Därmed inleder vi med start idag 29 september en successiv återanpassning till det nya normala och en mjuk återgång för de medarbetare som arbetat på distans. Det är ett arbete som sedan fortsätter under hösten, säger Anders Björlin, kommundirektör och koncernchef på Västerviks kommun.

Inom varje verksamhet kommer vi se över de åtgärder och anpassningar som gjorts med anledning av de tidigare allmänna råd och övriga verksamhetsspecifika anpassningar med anledning av myndigheters rekommendationer. När det gäller distansarbete så kommer det försätta möjliggöras med en mjuk tillbakagång som planeras inom varje verksamhet, utifrån verksamhetens karaktär, behov och myndigheters rekommendationer, säger Västerviks kommuns tillförordnade HR-chef Anna Öhrling Elltorp. Hon fortsätter:
Vi kommer även fortsättningsvis att skapa möjligheter för hemarbete för medarbetare med lindriga symptom där hemarbete fungerar i verksamheten.

Västerviks kommuns ledning vill fortsätta hålla i det som i stort främjar allmän hälsa och friska arbetsplatser.
Vi kommer därför att hålla i det goda rutiner vi fått gällande att stanna hemma när man är sjuk och fortsätta med god handhygien. Folkhälsomyndigheten lyfter att det är viktigt att vi vaccinerar oss för att förhindra smittspridning och belyser även att det är samtidigt viktigt att alla som arbetar i närheten av riskutsatta personer över 70 års ålder och med bakomliggande sjukdomar, både personal och anhöriga, är vaccinerade mot covid-19. Vi kommer även fortsättningsvis att ha en generös hållning att låta medarbetare vaccineras på arbetstid. Det är ett sätt för oss att möjliggöra att alla kan följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten, säger Anna Öhrling Elltorp.

På samma sätt som kommunen under hela den här pandemin har anpassat sig och alla verksamheter, behöver man nu återanpassa sig.
Vi har inte alla svar och det kommer se olika ut inom olika verksamheter. Vi behöver dessutom fortsätta hålla oss ajour med myndigheters och regioners råd, samt ha beredskap att hantera fall och utbrott på tidigare sätt, säger Anna Öhrling Elltorp.

Varje enhet i kommunen får nu fortsätta att planera och genomföra hur en återanpassning kan se ut.
Vi bör se 29 september och oktober som en start på den resan, snarare än fullständig omställning och direkt återgång. Hösten får vara en mjuk övergång. Om man blickar en bit in i framtiden så har vi lärt oss av de här coronaåren och utvecklat många av våra arbetssätt. Vi behöver ta fasta på det som har fungerat bra och fortsätta utveckla metoder som kan hjälpa oss att vara mer effektiva och produktiva, säger Anders Björlin och han fortsätter:
Digitala möten och arbetssätt är naturliga inslag i vårt nuvarande och framtida arbetsliv. Vi behöver lära av våra erfarenheter och följa upp vilka anpassningar som har fungerat med distansarbete eller en hybrid av på plats- och distansarbete. HR-avdelningen kommer att skicka ut enkät till ett urval som kan representera hela vår organisation för vidare ställningstaganden och utveckling.

Just nu pågår arbetet för att ta fram nya kommungemensamma riktlinjer för distans- och hybridarbete. Samtidigt som vi självklart måste uppfylla våra serviceåtaganden ska vi också vara attraktiv arbetsgivare där moderna arbetsmetoder inte bara hjälper oss att bli mer produktiva och effektiva utan också hjälper oss att konkurrera om den mest kompetenta arbetskraften i våra kommande rekryteringar,avslutar Västerviks kommuns tillförordnade HR-chef Anna Öhrling Elltorp.

Sidan senast granskad den 29 september 2021