Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västervik visas upp i arabisk TV som gott exempel

2021-05-04

Just nu visar den arabiska satellitkanalen LINA TV i NileSat en programserie som heter Al hale (Lösningen) där man visar upp olika goda exempel på samhällslösningar i världen. Sverige är med i sju avsnitt och filmerna är till största del filmade i Västerviks kommun.

- Det handlar om allt från sopåtervinning och miljö till stadsplanering, landsbygdsutveckling och demokratifrågor, säger Johan Jensen som är kommunikationsstrateg i Västerviks kommun och som varit kommunens projektledare under inspelningarna. Saker som vi kanske tar för givet här ger inspiration, nya tankar och idéer någon annan stans.

- Samtidigt har det varit väldigt nyttigt och lärorikt att gå igenom de frågor och perspektiv som ställts från arabiskt håll, menar Johan Jensen. Det ger en förståelse för hur annorlunda vår kultur är och hur viktigt det är med samhällsinformation för de som kommer hit från andra kulturer. Genom att låta arabisk TV berätta om hur vårt samhälle fungerar, kan vi också nå arabisktalande medborgare i vårt samhälle på ett nytt sätt. Vi pratar också om fri press och lokal demokrati.

Filmerna är inspelade 2019 men sändningarna har alltså dröjt tills nu. I de sju inspelade avsnitten möter vi allt från politiker, stadsplanerare, journalister, företagare och vanliga barnfamiljer. Vi besöker ett särskilt boende för äldre, Campus Västervik, skolbarn i skärgården och får följa med när vi sorterar sopor från köket till biogasmacken eller fjärrvärmeanläggningen. Ett avsnitt handlar särskilt om stadsplanering och byggregler.

Intresse för smarta samhällslösningar

Nadjia Brada är VD för Libra production i Dubai och hon hoppas att serien kan leda till förändringar:

- Intresset är stort nu för hållbarhet i hela arabvärlden, menar Nadjia Brada. Särskilt byggandet av smarta städer, förnyelsebar energi, smarta transporter, e-tjänster, sjukvård och smart förvaltning.

- Serien bygger på en del misslyckanden som vi haft i vissa delar av arabvärlden och vi hoppas att programmet kan ge beslutsfattare inspiration och idéer att utvecklas till mer hållbara samhällen. Vi har valt Sverige som exempel för att ni är världsledande på hållbarhet, menar Nadja Brada.

Förutom Sverige lyfter programmet fram exempel från Förenade Arabemiraten , Malaysia , Rwanda, Syd Korea , Turkiet , Spainen , Azerbaijan , Qatar och Angola.

Varför Västervik?

Kommunpolitiker Saad Benatallah har haft kontakter med produktionsbolaget sedan tidigare och när programidén kom upp, har han föreslagit Västerviks kommun som lämplig inspelningsort.

- Att vi valde att filma mycket i Västervik berodde på att vi hade bra kontakter där och att vi fick ett bra mottagande, säger Nadjia Brada. Vi såg att allt det vi sökte efter fanns på plats vilket underlättade filmproduktionen.

Var kan man se programmen?

Just nu sänds serien i Algeriskt TV och Lina Television räknas som den tredje största kanalen där med ca 10 miljoner tittare. Eftersom programmet sänds via NileSat som är en satellitkanal så kan man se det över hela världen, även här i Sverige. Det går också att se delar av det på Youtube och Facebook.

- Vi jobbar nu för att sända det i flera kanaler i andra arabisktalande länder och just nu planerar vi inför en ny säsong två, avslutar Nadjia Brada.

Sidan senast granskad den 4 maj 2021