Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunen växer i befolkningsstatistik för första halvåret

2021-08-18

Nu har SCB:s befolkningsstatistik för första halvåret 2021 kommit och Västerviks kommuns befolkning ökade med 136 personer jämfört med senaste årsskiftet. 30 juni 2021 bodde det 36 791 personer i Västerviks kommun.

bild med statistik över befolkning 1989-2021 i Västerviks kommun

När det gäller antal födda kommuninvånare jämfört med antal döda föds det 28 nyfödda barn för få för att balansera antalet döda under första halvåret. När det gäller invandring jämfört med utvandring är överskottet 33 personer. Och tittar man på antalet inflyttade från andra kommuner, jämfört med antalet utflyttade till resten av Sverige så är det 113 fler som flyttar till kommunen än som flyttar härifrån.

Om man tycker att siffrorna inte enkelt kan summeras till +136 så beror det på att SCB har adderat en justering på +18 på befolkningssiffran. Det är alltså en befolkningsökning som rapporterats i efterhand under 2021, men som uppstått under 2020 och därför hamnar i statistiken som justering.

bild med statistik över befolkningsändring 1989-2021 i Västerviks kommun

 

Om man jämför befolkningssiffran med första halvåret 2020 är utvecklingen positiv i de flesta kategorier: Befolkningsförändringen under första halvåret förra året var -4 och därmed förbättrad med 140 under de senaste tolv månaderna. Antal födda ökar, antal avlidna minskar, antalet inflyttade ökar och antalet utflyttade till övriga Sverige minskar. Det är enbart statistiken för invandrade och utvandrade som utvecklas lite i motsatt riktning: Antalet invandrade minskar och antalet utvandrade ökar något.

Läs all statistik tio år tillbaka bland webbsidans kommunfakta här

Sidan senast granskad den 18 augusti 2021