Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustbanan ges stor investering i Trafikverkets nya förslag till nationell plan för infrastrukturen

2021-11-30

Under tisdagen presenterade Trafikverket myndighetens förslag på nya tolvårsplanen för statliga investeringar i framför allt järnväg och bilvägar. I planen finns underhåll och utveckling i hela landets infrastruktur och två objekt i Västerviks kommun pekas ut: Dels ny utbyggd väg E22 mellan Verkebäck och Gladhammar, som varit med tidigare men nu skjutits fram något. Dessutom är en stor järnvägsinvestering 2022-29 i nytt signalsystem kallat ERMTS utpekad för Tjustbanan från Västervik till Linköping. Den kanske viktigaste nyheten är att Trafikverket tydligt identifierar utpekade brister i Tjustbanan som viktiga i samband med fortsatt utredningsbehov för regionförstoring längs tågsträckan.

Den här investeringen i ERMTS är helt nödvändig för att de nya tågen som Region Kalmar län har köpt in till Stångådals- och Tjustbanorna ska kunna köra här och det är väldigt bra att vi nu vet att staten är redo att ta sin del av satsningen på framtidens tågresande i vår region, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun. Han fortsätter:
Med satsningen på ERMTS kan restiden direkt förkortas med lite mer än fem minuter på tågsträckan Västervik-Linköping, på grund av att tågen inte behöver sakta in riktigt lika mycket vid stationerna längre. Värt att notera är att investeringen också utgör en grund för andra framtida investeringar på järnvägssträckan Västervik-Linköping.

Satsningen på utbyggnaden av E22 vid Gladhammar skjuts fram något i planen, men det är viktigt att den finns kvar så att standardhöjningen av länets stora pulsåder fortsätter, säger Västerviks kommundirektör Anders Björlin, han fortsätter:
Vi har väntat länge på den här signalen från staten om att infrastrukturen runt våra tätorter samt mot närliggande kommuner behöver upprustas och att Trafikverket är redo att genomföra förbättringar, så det här är en stor dag.

Utpekningen av Tjustbanans betydelse för regionförstoringen i vår del av Kalmar län är helt avgörande för våra möjligheter att skapa en större arbetsmarknadsregion där våra kommuninvånare i framtiden kan bo och arbeta i olika kommuner, säger Fredrik Lindwall, kommunstyrelsens första vice ordförande (C). Han vidareutvecklar:
Vårt näringslivs utveckling har emellanåt svårt att matcha sina rekryteringsbehov med tillgänglig arbetskraft och den här satsningen kan hjälpa till att skapa förutsättningar för tillväxt som vi arbetar hårt med i många andra sammanhang. Det breda samarbete som finns mellan kommunen, Västervik Framåt och övriga lokala näringslivet kring infrastrukturutvecklingen ges nu ännu bättre möjligheter.

Jag tycker att det är mycket positivt med förbättringarna på E22:an, både i vår kommun och i Söderköping. Det är också lovande om man ser till behovet av regionförstoring mot Östergötland, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande (M).

Allra mest glädjande är att Trafikverket placerar vårt behov av förbättringar för tågtrafiken som ska möjliggöra en regionförstoring i norra Kalmar län intimt förknippat med stora investeringar på Tjustbanans teknik. Trafikverket jämställer i planen vårt behov med stora projekt i storstadsregionerna. Exakt detta har vi kämpat för i så många år så jag faktiskt inte vet när vi började, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) och han utvecklar:
Jag vill skicka med ett stort tack till regionledningen med Angelica Katsanidou i spetsen, som har arbetat hårt för att de här satsningarna ska finnas med i den nationella planen från Trafikverket. Om inte investeringen på ERMTS hade kommit med i den här planen är jag osäker på hur det hade slutat för Tjustbanan, så det var oerhört viktigt för oss, säger Dan Nilsson avslutande.

Sidan senast granskad den 30 november 2021