Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skogshagaskolan i Västervik stängs resten av höstterminen för att bryta smittkedjor

2021-12-21

Efter rekommendation från länets smittskyddsläkare stänger tillförordnade representanten för skolhuvudmannen Västerviks kommun Christine Andersson samtliga sju årskurser på låg- och mellanstadiet på Skogshagaskolan i Västervik. Stängningen gäller den 22 december för att bryta eventuella smittkedjor. Anledningen till åtgärden är att man vill bryta en eventuell smittspridning av både covid-19 och vinterkräksjuka på skolan.

Omsorg kommer erbjudas elever vars föräldrar har samhällsviktiga tjänster den 22 och 23 december. Från och med den 27 december är fritidshemmet öppet för de som anmält detta sedan tidigare.

Ett antal elever är hemma med vinterkräksjuka och vi har haft flera som insjuknat under dagen. Ytterligare ett antal elever är hemma med symptom, samtidigt som det i nuläget är svårt med tillgången på covid-test, säger Västerviks kommuns tillförordnade barn- och utbildningschef Christine Andersson. Hon fortsätter:
Skogshagaeleverna får tidigt jullov redan från och med i morgon onsdag.

Smittskyddet skickar med information om att det är oerhört viktigt att barn på den här skolan just nu inte deltar i gemensamma aktiviteter eller umgås på fritiden heller under närmaste veckan, så att vi kan bryta smittkedjorna. Vi vill också skicka med smittskyddets vädjan om att samtliga barn på skolan bör testas för covid-19 eftersom många smittade har mycket lindriga symptom, säger Västerviks grundskolechef Ewa Myhrén, som fortsätter:
Smittskyddet vädjar att man helst håller sina barn hemma men Skogshagaskolan kommer att hålla sina fritidshem öppna för de som utifrån samhällsviktiga funktioner har behov av barnomsorg den 22 och 23 december. Från och med 27 december är fritidshemmet öppet för de som anmält behov sedan tidigare.

Barn till föräldrar som har behov av fritidshemsomsorg behöver snabbt meddela Skogshagaskolans skolledarassistent Annika Risell om det behövs omsorg redan onsdag morgon.
Gör det via mejl annika.risell@vastervik.se så att vi kan ta hand om era barn på bästa sätt och skapa förutsättningar för en så säker miljö som möjligt, säger grundskolechef Ewa Myhrén.

Vi beklagar verkligen den korta framförhållningen och förstår att det här kan ställa till det för familjer. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete i dessa ovanliga tider och återkommer självklart om vi får ny information från regionen. Avslutningsvis vill vi på förhand tacka er för förståelse för detta, önska er alla en julledighet som vi får tillbringa med våra nära och kära och där vi är fortsatt rädda om varandra, säger Ewa Myhrén avslutande.

Sidan senast granskad den 21 december 2021