Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Röjning av skog vid Kvännaren

2021-12-20

Under vintern ska skogen längs med sjön Kvännaren i Västervik röjas och öppnas upp.

Projektet påbörjas i mitten av december 2021 och kommer pågå under vintern och våren 2022. De berörda områdena i skogen är markerade med rött på den bifogade kartan.

Målet är att göra skogen mer tillgänglig och mer attraktiv att vistas i för allmänheten. I projektet ligger också att skapa betesmark för tamboskap säger Alice Sandberg som arbetar som skogskonsult på BESA Skogskonsult AB som har uppdraget av Västerviks kommun att förvalta kommunens skog.

Kommunens mål med åtgärderna är att:

• Öka tillgängligheten för allmänheten
• Göra skogen trevligare att vistas i och titta på
• Skapa långsiktigt hållbara skogsmiljöer
• Gynna och synliggöra natur- och kulturvärden
• Skapa förutsättningar för bete av tamboskap

Karta med markeringar för röjning av skog vid Kvännaren i Västervik

Sidan senast granskad den 20 december 2021