Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressinbjudan: EDIT 3.0 – det nationella centret för drönarutveckling i Västervik visar drönarstödd snabb och säker återstart av trafik onsdag 20 oktober klockan 12

2021-10-18

Uppstarten av det nationella centret för drönartestning fortsätter i Västervik och lokala massmedier bjuds in till en pressträff där användningen av drönare vid en ny komplicerad händelseplats kan utvecklas och införas onsdag 20 oktober.

Västerviks kommun är delaktig i en uppstart av en så kallad testbädd för utveckling av obemannade flygfarkoster, UAS, eller drönare enkelt uttryckt. Så sent som 13 oktober kom beskedet som man har väntat på från Transportstyrelsen: Västervik blir först i landet med geografiska zoner för drönartestning och det innebär startskottet för det nationella centret för utveckling av obemannade system i Västervik. Testbädden har sitt centrum runt Västerviks Flygplats och i testbädden samverkar flera aktörer som Vinnova, Sveriges Forskningsinstitut RISE, Västerviks kommun med räddningstjänsten, Försvarsmakten, Polisen och flera företag som Telia, Ericsson, Altitude Angel, GLOBHE och Drone Center Sweden.

Ett av projekten heter EDIT 3.0* och där ska stöd för respons med drönare vid exempelvis trafikincidenter testas. Det gjordes först under två dagar i maj i närheten av smalspårsjärnvägen väster om Västervik och arrangörerna vill gärna fortsätta att visa upp en ny fingerad händelseplats längs Tjustbanan strax utanför Västervik och berätta mer om testen, projektet och testbäddsverksamheten vid en kortare pressvisning på plats. Här visas alltså konkreta exempel på nyttan med geografisk UAS-zon för drönartestning, samtidigt som till exempel militära flygningar pågår i området.

Deltagande aktörer kan på förfrågan bistå med rörliga bilder från testet i efterhand. På platsen kan finnas vissa restriktioner kring både föremål och personer som inte kan figurera i massmedia, hoppas att det kan respekteras.

  • Vad: Pressvisning testverksamhet drönare
  • Dag: Onsdag 20 oktober
  • Tid: Klockan 12.00-12.30
  • Samlingsplats: MC-klubben (57°46'50.0"N 16°32'16.0"E) vid plankorsningen över järnvägen nära E22 i höjd med Mommehål, efter vägen mot Hjortkullen (se bifogad kartbild).

Varmt välkommen!

Anmäl intresse för att delta till: Fredrik Blom, kommunikatör Västerviks kommun, fredrik.blom@vastervik.se

karta område drönartest edit 3.0 20 oktober 2021

*Fakta:

EDIT 3.0 heter projektet som arbetar med elflyg och drönare i samhällets, järnvägen och Trafikverkets tjänst: snabb och säker återstart av trafik.

Sidan senast granskad den 18 oktober 2021