Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nya tillfälliga pandemilagen, information till företagare

2021-01-15

Riksdagen beslutade om en tillfällig pandemilag 8 januari. Syftet är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel gälla begränsning av antal besökare, öppettider eller nedstängning av vissa verksamheter. Den tillfälliga lagen ska gälla från 10 januari till 30 september 2021.

Bland verksamheterna som berörs av den nya lagen finns handel, de som driver lokaler för idrott och gym, de som hyr ut lokaler för eller arrangerar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, samt de som hyr ut lokaler för privata sammankomster.

Länsstyrelsen i Kalmar län har ansvar för rådgivning om hur lagen tillämpas i vårt län och tillsyn att lagen följs.

Folkhälsomyndigheten har publicerat en bra guide med frågor och svar om tillämpningen av pandemilagen. Där kan du exempelvis läsa mer om hur beräkningen ska göras för att ta fram maxantalet personer som får vistas i en verksamhets lokaler inomhus samtidigt. I korthet ska varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg. Först fastställs den tillgängliga ytan. Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts, det vill säga vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Vad som avses med tillgänglig yta kan variera mellan olika verksamheter, därför är begreppet svårt att definiera. Kunder och besökare ska ha tillträde till och möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som en tillgänglig yta. Eftersom maxantalet enbart tar sikte på kunder och besökare får endast ytor som dessa har tillträde till beaktas vid beräkningen. Utrymmen som enbart personal och andra uppdragstagare har tillträde till, till exempel personalmatsalar och lager ska inte räknas med. Inte heller ytor som upptas av inventarier såsom hyllsystem och annan förvaring ska räknas med.

Verksamt.se är en sida som riktar sig till företag och andra som bedriver verksamhet, där kan du som driver olika typer av verksamheter hitta bra råd och information om vad du måste göra för att följa lagen:

Verksamt.se med bra information om nya tillfälliga pandemilagen här

Relaterade dokument

bild informationsblad allmänna sammankomster

Minska smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (pdf 167 kB)

bild informationsblad privata sammankomster

Minska smittspridningen på platser för privata sammankomster (pdf 136 kB)

bild informationsblad sport

Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten (pdf 155 kB)

bild informationsblad handel

Minska smittspridning i handeln (pdf 156 kB)

 

Sidan senast granskad den 15 januari 2021