Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu lyssnar Västerviks kommun lite extra på kommunens ungdomar när årets LUPP-enkät delas ut i årskurs åtta och gymnasiernas årskurs två

2021-10-01

Västerviks kommun genomför var tredje år en uppföljning av den lokala ungdomspolitiken kallad LUPP. Nu är det under sex veckor dags för ungdomar i årskurs åtta i grundskolan och årskurs två i gymnasiet att svara på en enkät om fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Lupp-enkäten görs av alla kommuner i Kalmar län med stöd av Kommunförbundet Kalmar län och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). MUCF sätter ihop enkäten och ger stöd och råd till kommunerna och regionerna som deltar.
Som ett komplement till enkätens standardfrågor kan varje kommun ställa lokala frågor. I årets LUPP har MUCF lagt till två intressanta områden, nämligen ungas kunskap om Barnkonventionen samt hur corona- pandemin påverkat våra unga, säger Kerstin Rollsjö, kulturkoordinator på Västerviks kommun

Enkäten görs ute på skolorna under perioden 1 oktober till 12 november. Enkäten är webbaserad och finns på svenska, dari, arabiska, engelska, samt somaliska.
Enkäten ger ungdomar möjlighet att tycka till och bidra med sina åsikter. Viktig är att vi får en hög svarsfrekvens så att svaren kan räknas som representativa för våra ungdomar, säger Kerstin Rollsjö.

När all data är insamlad startar analysen, som görs för hela länet genom Kommunförbundet.
Vi kommer att få en rapport för vår kommun, samt en för hela Kalmar län, säger Kerstin Rollsjö.

Resultatet av Lupp-undersökningen ska ligga till grund för beslut som rör ungas levnadsvillkor i Västerviks kommun.
Vi ska genom enkätsvaren identifiera vilka områden som vi måste fokusera på, särskilda utvecklingsområden. Alltså gå från LUPP till handling, säger Kerstin Rollsjö avslutande.

Mer information och relaterade länkar om LUPP finns på webbsidan:

www.vastervik.se/lupp

Sidan senast granskad den 1 oktober 2021