Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu kan fler organisationer delta i kultur- och fritidssatsningen

2021-05-28

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter tillsammans med andra. Statligt lovbidrag är ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter, men nu har Västerviks kommun beslutat att satsa lite extra för att ge barn en meningsfull fritid även efter sommarlovet.

Satsningen innebär att alla barn i Västerviks kommun födda 2013 får en värdecheck som ökar barns möjlighet att pröva på en ny fritidsaktivitet. Även om satsningen är avgränsad att gälla för barn i årskurs 2, finns förhoppning om att det kan vara en viktig målgrupp för att skapa engagemang som ger mervärde även på sikt.

Detta blir även en satsning för att främja föreningsliv och andra aktörer som arrangerar aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet, en sektor som under pandemin till stor del har fått ligga nere, säger Mårten Öhrling, kultursamordnare och verksamhetschef för fritidsverksamheten på kulturenheten på Västerviks kommun.

Senast den 10 juni kan organisationer som löpande arrangerar fritidsaktiviteter för målgruppen anmäla sig att delta i satsningen.

Beslut om årets satsning har fattats av kommunstyrelsen och kommer att utvärderats vid årets slut.

Så här kommer värdechecken kunna användas

  • Alla barn födda 2013 får en värdecheck med ett värde om 300 kr i samband med skolstarten.
  • Värdechecken är personlig och kan användas för att pröva på en ny aktivitet.
  • Värdechecken kan användas som betalning för ett nytt medlemskap i en förening eller som betalning vid anmälan till en kurs hos en annan arrangör, till exempel ett studieförbund eller inom kulturskolan.
  • Om värdechecken inte täcker hela avgiften kan den användas för att subventionera avgiften.
  • Värdechecken måste lösas in hos arrangören senast den 31 oktober 2021.
  • Vid nytt medlemskap i en förening gäller detta för helår, dvs. även under 2022.
  • Arrangören redovisar inlösta checkar till Västerviks kommun och erhåller bidrag.

Information till föreningar och organisationer som vill vara med i satsningen:

www.vastervik.se/vardecheck/arrangorer

Information till barn födda 2013 och deras vårdnadshavare som vill använda värdecheck:

www.vastervik.se/vardecheck/kulturochfritid

Frågor besvaras av 

anders.ostlund@vastervik.se (idrott och fritid)

marten.ohrling@vastervik.se (kultur)

Sidan senast granskad den 28 maj 2021