Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu gör vi skogen trevligare runt Överum

2021-03-09

Under mars månad startar ett arbete med att göra skogen runt Överum trevligare att vistas i och titta på. Förutom att skogen blir mer tillgänglig är vårt mål att skapa en långsiktigt hållbar skog och gynna och synliggöra natur- och kulturvärden.

Vi kommer att bekämpa granbarkborre och toppbrottsskador i vissa delar av skogen. Vi kommer även avverka enstaka träd. 

Företaget br.Svensson Skog är skogsförvaltare för Västerviks kommun. Det är dom som utför arbetet. Om du är nyfiken eller har synpunkter på åtgärdernas utförande, kontakta gärna:

Alice Sandberg
Skogsförvaltare, Västerviks kommun
br.Svensson Skog AB
076-8090506
alice@br.svensson.com

Sidan senast granskad den 9 mars 2021