Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 25 oktober 2021

2021-10-14

Kommunfullmäktige har möte måndag 25 oktober 2021, klockan 13.00 i Arenan, Västervik Resort.

Bland annat behandlas:

  • VA-taxa för Västerviks kommun
  • Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030

Här hittar du mer information om mötet. Till exempel kallelse och handlingar. 

Du kan även följa mötet eller se det i efterhand på webben. Sändningen startar klockan 13.00 på www.vastervik.se/webbtv.

Sidan senast granskad den 14 oktober 2021