Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 22 november 2021

2021-11-11

Kommunfullmäktige har möte måndag 22 november 2021, klockan 13.00 i Arenan, Västervik Resort.

Bland annat behandlas:

  • Delårsrapport för Västerviks kommun januari - augusti 2021
  • Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 324 Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera

Här hittar du mer information om mötet. Till exempel kallelse och handlingar. 

Du kan även följa mötet eller se det i efterhand på webben. Sändningen startar klockan 13.00 på www.vastervik.se/webbtv.

Sidan senast granskad den 11 november 2021