Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 21 juni 2021

2021-06-10

Kommunfullmäktige har möte 21 juni 2021. Mötet börjar klockan 10.00

Mötet genomförs med särskilda restriktioner med anledning av covid-19 och möjlighet till distansdeltagande finns för ledamöter och ersättare.

Allmänheten uppmanas att följa mötet via webbsändningen, som startar klockan 10.00.

På dagordningen finns bland annat följande ärenden:

  • Budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 för Västerviks kommun - antagande
  • Vindkraftsetableringar i Västerviks kommun - inriktningsbeslut
  • Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030 - antagande

Här hittar du mer information om mötet:

Kommunfullmäktige 21 juni 2021

Sidan senast granskad den 10 juni 2021