Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunala idrottsanläggningar för fotboll och bandy utomhus och skolidrott öppnas upp

2021-01-05

Efter att regeringen 18 december gick ut med uppmaningen att kommuner ska stänga idrottsanläggningar för alla utom de som har idrott som yrke fattade också Västerviks kommun 21 december beslutet att stänga samtliga kommunala idrottsanläggningar fram till och med 24 januari 2021. Nu ändras det beslutet med några undantag och bland annat fotboll och bandy kan bedriva träning utomhus på vissa av kommunens anläggningar. 

Västerviks krisledningsnämnds ordförande beslutade 30 december 2020 att följande undantag ges från beslutet 21 december:

  • Tjustvallen och bandybanan i Gamleby håller öppet endast för föreningens (Tjust Bandy) egna verksamhet från och med måndag den 4 januari 2021
  • Bökensveds IP och konstgräsplan i Västervik håller öppet endast för kommunens fotbollsföreningars egna verksamheter från och med måndag den 4 januari 2021 enligt förbestämd schemaläggning
  • Skolor från och med 11 januari 2021 kan bedriva ordinarie undervisning och profiler i den egna skolans gymnastiksal eller i de gymnastik- och hallar som skolan normalt sätt bedriver sina idrottslektioner i plus möjligheten att åka skridskor på bandybanan i Gamleby.
  • Västerviks Gymnasiums hockeyprofils ishockeyutbildning kan utföras på rink i ishallen, från och med 11 januari 2021.

Tills vidare tillåts inte någon skridskoåkning för allmänheten på Tjustvallen i Gamleby.

Sidan senast granskad den 5 januari 2021