Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Inomhusträning för barn rekommenderas paus under påsklovet

2021-04-01

Under skärtorsdagen beslutade Kalmar läns smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin att rekommendera att alla idrottsaktiviteter och andra samlande inomhusaktiviteter för barn och ungdomar pausas under hela påsklovet. Åtgärden införs för att minska kontaktytor och smittvägar i Kalmar län där utvecklingen av smittspridningen av coronaviruset är allvarlig för närvarande.

Så här skriver smittskyddsläkaren:

”Smittskyddsläkarens rekommendationer om inomhusaktiviteter för barn under påsklovet

 

Med tanke på det mycket allvarliga smittläget i länet rekommenderar smittskyddsläkaren att träning och andra samlande inomhusaktiviteter för ungdomar pausas under påsklovet. Påsklovet ger möjlighet att minska kontaktytor och smittvägar genom att fritidsaktiviteter där barn blandas i olika konstellationer också tar påsklov.

 

Hur rekommendationerna kring träning blir efter påsklovet kommer att avgöras av det lokala smittläget. I grunden gäller alltid de allmänna råden där barns träning är undantagna. Om smittläget blir så pass högt i en kommun att flera skolor tvingas övergå till distansundervisning kommer även träningar och andra samlande inomhusaktiviteter för barn att inomhus behöva begränsas.”

Region Kalmar läns pressmeddelande 20210401: Inomhusträning rekommenderas paus

Sidan senast granskad den 1 april 2021