Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gul vädervarning snöfall och vind för södra delen av Västerviks kommun onsdag och torsdag 1-2 december

2021-11-30

SMHI har utfärdat vädervarningar för ihållande snöfall i kombination med vind för stora delar av Götaland under tisdag, onsdag och torsdag. Västerviks kommuns sydligare delar, från strax norr om Västervik och all kommunyta söderut, omfattas av en gul vädervarning under onsdag och torsdag.

Det finns ett nytt vädervarningsssystem i Sverige sedan denna höst och det nya systemet ska ge mer relevanta och geografiskt mer träffande varningar. Det innebär att delar av kommuner nu kan omfattas av en varning, medan andra delar kan omfattas av andra varningar eller ingen varning alls.

Denna gång gäller varningen endast södra delen av Västerviks kommun, en rät linje dras från strax norr om Västervik och västerut. Allt söder om linjen - utom yttersta delen av skärgården - omfattas av varningen denna gång (se kartbild nedan) och det är den minst allvarliga av tre varningsnivåer, den gula cirkelsymbolen, som är utfärdad.

bild av yta som omfattas av gul vädervarning 1-2 december 2021

Så här skriver SMHI i sin varning som utfärdades under tisdagen:

Långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.
  • Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

När?

1 december klockan 08.00 – 2 december klockan 10.00

Var?

Götaland utom den nordligaste delen.

Vad händer?

Ett lågtryck som passerar över södra Sverige under onsdags- och torsdagsdygnet drar in snöfall västerifrån över stora delar av Götaland. I samband med lågtryckspassagen tilltar även vinden. Det blir som blåsigast under onsdag eftermiddag och kväll, nordostlig vind omkring 7 m/s. Snöfallet väntas bli ymnigt och här väntas 10-15 cm snö falla under perioden, lokalt kan dock dryga 20 cm komma. Natt mot torsdag i främst Skåne övergår snöfall tillfälligt i regn. Snöfallet avtar under torsdag förmiddag och då avtar även vinden. I den sydöstra delen kan lättare snöfall dröja kvar en bit in under torsdag eftermiddag. Minusgrader väntas både under och efter snöfallet, utom i sydligaste Skåne där temperaturen väntas ligga omkring noll grader eller på plussidan.

Kommentar

Lågtryckets exakta utveckling är svårbedömd. Små ändringar i lågtryckets bana påverkar både vindens styrka och var de största snömängderna hamnar. Längs med framförallt de södra och östra kusterna är det osäkert hur mycket regninslag det blir.

Västerviks kommun följer utvecklingen och kommer att ha höjd beredskap i olika delar av organisationen under de närmaste dygnen. Uppmaningen till alla i kommunen är att följa den faktiska väderutvecklingen och utvecklingen här på kommunwebben samt i massmedia under ovädret. Vädervarningen bygger på en prognos och utvecklingen av snöfallet kan bli annorlunda i verkligheten, även mindre lokala variationer kan uppstå.

Sidan senast granskad den 30 november 2021